Oct 23, 2020   5:29 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Pavol Kopačka
Identification number: 81399
University e-mail: xkopackap [at] stuba.sk
 
2305T19  Production Processes and Materials I-STAM
FME I-STAM den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 10

          Final thesis          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Characteristics and applications of ceramic composite materials
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov
Summary:
Práca bola napísaná s cieľom priblížiť čitateľovi poznatky o keramických kompozitných materiáloch, hlavne o ich výrobe, princípoch prispôsobovania vlastností a oblastiach využitia v praxi. Práca sa tiež zameriava na ich výhody pri špecifických aplikáciách, kedy by konvenčné materiály nedosahovali požadovanú životnosť v korozívnych prostrediach, poprípade vysokoteplotných aplikáciách napr. v zlievarenstve alebo kozmickom priemysle.
Key words:kompozit, oxid hlinitý, keramický materiál, karbid kremíka, tvarovanie práškov, zvyšovanie húževnatosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited