Oct 19, 2019   2:10 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Tomáš Nemec
Identification number: 81443
University e-mail: xnemect [at] stuba.sk
 
2302T17  Automobiles and Mobile Production Machines I-AMPS
FME I-AMPS-V den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
vozidlá, 2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 3

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electric powertrain for small scooter
Written by (author): Bc. Tomáš Nemec
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrická hnacia sústava pre malý motocykel
Summary:Kľúčom danej bakalárskej práce je návrh hnacieho ústrojenstva pre skúter s elektrickým motorom. Skúter pôvodne používal variátor, ktorý sme odpojili od konštrukcie a nahradili dvoma remenicami a remeňom, prenášajúcim otáčky motora. V prvej kapitole tejto bakalárskej práce je hodnotený stav elektrických skútrov. Druhá kapitola obsahuje koncepčný návrh hnacej sústavy pre daný elektrický skúter. V tretej časti budú rozoberané jazdné vlastnosti ako sú parametre motora, celkový jazdný odpor či dynamická charakteristika. Posledná časť je zameraná na základne komponenty, z ktorých je navrhovaná hnacia sústava. Táto práca bude obsahovať aj výkresovú dokumentáciu.
Key words:Skúter, Elektrický, Hnacia, Prevodový pomer

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited