23. 11. 2019  2:18 Klement
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Jakub Šimek
Identifikační číslo: 81477
Univerzitní e-mail: xsimekj1 [at] stuba.sk
 
2511T00  aplikovaná informatika I-API
FEI I-API-MSUS pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
Modelovanie a simulácia udalostných systémov, 1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Multi-player hra pre Android
Autor: Bc. Jakub Šimek
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Oponent:Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multi-player hra pre Android
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou návrhu a implementácie mobilnej hry pre viac hráčov na systém Android za použitia API Google Nearby, fungujúcom na technológii BLE pre vytvorenie alternatívneho spôsobu komunikácie medzi hernými zariadeniami. Úspešnosť nadviazania komunikácie sa zvyšuje s počtom vysielajúcich zariadení s percentuálnou šancou 65% pre dve zariadenia a 80% pre tri zariadenia. Vzdialenosť, na ktorú je možné hrať, je závislá od verzie Bluetooth v zariadeniach používateľov. Prvá časť práce je venovaná analýze softvéru, s ktorým pracujeme pri návrhu našej hry. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou problematiky hry pre viac hráčov, existujúcimi spôsobmi implementácie multiplayeru a popisuje rozdiely v logike toku informácií pri architektúre klient-server a Peer-to-peer. V ďalšej časti je popísaná implementácia našej Android multiplayer hry s využitím riešení popísaných v predchádzajúcej analýze. Posledná časť je venovaná testovaniu využitia BLE na komunikáciu medzi zariadeniami a záverečnému zhodnoteniu výsledkov tejto technológie pre využitie v hernej sfére.
Klíčová slova:Hra viacerých hráčov, Google Nearby, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart, Firebase

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně