Nov 20, 2019   5:27 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Nikola Ondrová
Identification number: 81561
University e-mail: xondrova [at] stuba.sk
 
2940T12  Food, Hygiene, Cosmetics I-POHYKO
FCFT I-POHYKO den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 06

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antioxidant activity of the compounds in the seeds of grapes Cabernet Sauvignon and their potential use in cosmetics
Written by (author): Bc. Nikola Ondrová
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. František Kreps, PhD.
Opponent:Ing. Aneta Ácsová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Summary:Vplyvom vonkajšieho prostredia a pôsobením voľných radikálov na ľudský organizmus dochádza k vzniku oxidačného stresu. Ten môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy od starnutia pokožky až po závažné ochorenia. Zníženie rýchlosti radikálových reakcií zabezpečujú antioxidanty, ktoré sú v súčasnosti predmetom záujmu kvôli ich účinkom na zdravie a krásu. Pretože nežiaduce voľné radikály vznikajú aj na koži, je žiadané spomaliť zjavné prejavy jej starnutia na základe správnej aplikácie kozmetických výrobkov a kozmetických úkonov. Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou látok v etanolových extraktoch z výliskov hrozna, vznikajúcich pri výrobe vína, ktoré majú potenciálne využitie v kozmetickom priemysle. Konkrétne ide o extrakty z hroznových semien, ktoré predstavujú významný zdroj fenolových zlúčenín, ako flavonoidov či antokyánov, a ďalších významných bioaktívnych látok, ktoré disponujú vysokou antioxidačnou aktivitou brzdiacou propagáciu vysoko reaktívnych voľných radikálov. Antioxidačná aktivita stanovená v etanolových extraktoch viniča hroznorodého (Vitis vinifera) odrody Cabernet Sauvignon modifikovanou DPPH metódou dosahuje hodnotu 65,25 μmol TE/mg. Celkový obsah fenolových zlúčenín v extrakte je 209,6 mg GAE/g suchej vzorky. Na základe týchto hodnôt preukazujúcich vhodnosť aplikácie extraktov hroznových semien do kozmetických výrobkov sme pripravili kozmetické emulzie typu V/O. V testoch stability sa preukázali ako stabilné.
Key words:DPPH, vinič hroznorodý, trolox, Folin-Ciocalteuovo činidlo, kozmetická emulzia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited