21. 10. 2019  0:44 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Nikola Ondrová
Identifikační číslo: 81561
Univerzitní e-mail: xondrova [at] stuba.sk
 
2940T12  potraviny, hygiena, kozmetika I-POHYKO
FCHPT I-POHYKO pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 06

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Autor: Bc. Nikola Ondrová
Pracoviště: Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. František Kreps, PhD.
Oponent:Ing. Aneta Ácsová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Abstrakt:Vplyvom vonkajšieho prostredia a pôsobením voľných radikálov na ľudský organizmus dochádza k vzniku oxidačného stresu. Ten môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy od starnutia pokožky až po závažné ochorenia. Zníženie rýchlosti radikálových reakcií zabezpečujú antioxidanty, ktoré sú v súčasnosti predmetom záujmu kvôli ich účinkom na zdravie a krásu. Pretože nežiaduce voľné radikály vznikajú aj na koži, je žiadané spomaliť zjavné prejavy jej starnutia na základe správnej aplikácie kozmetických výrobkov a kozmetických úkonov. Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou látok v etanolových extraktoch z výliskov hrozna, vznikajúcich pri výrobe vína, ktoré majú potenciálne využitie v kozmetickom priemysle. Konkrétne ide o extrakty z hroznových semien, ktoré predstavujú významný zdroj fenolových zlúčenín, ako flavonoidov či antokyánov, a ďalších významných bioaktívnych látok, ktoré disponujú vysokou antioxidačnou aktivitou brzdiacou propagáciu vysoko reaktívnych voľných radikálov. Antioxidačná aktivita stanovená v etanolových extraktoch viniča hroznorodého (Vitis vinifera) odrody Cabernet Sauvignon modifikovanou DPPH metódou dosahuje hodnotu 65,25 μmol TE/mg. Celkový obsah fenolových zlúčenín v extrakte je 209,6 mg GAE/g suchej vzorky. Na základe týchto hodnôt preukazujúcich vhodnosť aplikácie extraktov hroznových semien do kozmetických výrobkov sme pripravili kozmetické emulzie typu V/O. V testoch stability sa preukázali ako stabilné.
Klíčová slova:DPPH, vinič hroznorodý, trolox, Folin-Ciocalteuovo činidlo, kozmetická emulzia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně