16. 10. 2019  21:26 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Nikola Ondrová
Identifikačné číslo: 81561
Univerzitný e-mail: xondrova [at] stuba.sk
 
2940T12  potraviny, hygiena, kozmetika I-POHYKO
FCHPT I-POHYKO den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 06

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Autor: Bc. Nikola Ondrová
Pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. František Kreps, PhD.
Oponent:Ing. Aneta Ácsová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch
Abstrakt:Vplyvom vonkajšieho prostredia a pôsobením voľných radikálov na ľudský organizmus dochádza k vzniku oxidačného stresu. Ten môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy od starnutia pokožky až po závažné ochorenia. Zníženie rýchlosti radikálových reakcií zabezpečujú antioxidanty, ktoré sú v súčasnosti predmetom záujmu kvôli ich účinkom na zdravie a krásu. Pretože nežiaduce voľné radikály vznikajú aj na koži, je žiadané spomaliť zjavné prejavy jej starnutia na základe správnej aplikácie kozmetických výrobkov a kozmetických úkonov. Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou látok v etanolových extraktoch z výliskov hrozna, vznikajúcich pri výrobe vína, ktoré majú potenciálne využitie v kozmetickom priemysle. Konkrétne ide o extrakty z hroznových semien, ktoré predstavujú významný zdroj fenolových zlúčenín, ako flavonoidov či antokyánov, a ďalších významných bioaktívnych látok, ktoré disponujú vysokou antioxidačnou aktivitou brzdiacou propagáciu vysoko reaktívnych voľných radikálov. Antioxidačná aktivita stanovená v etanolových extraktoch viniča hroznorodého (Vitis vinifera) odrody Cabernet Sauvignon modifikovanou DPPH metódou dosahuje hodnotu 65,25 μmol TE/mg. Celkový obsah fenolových zlúčenín v extrakte je 209,6 mg GAE/g suchej vzorky. Na základe týchto hodnôt preukazujúcich vhodnosť aplikácie extraktov hroznových semien do kozmetických výrobkov sme pripravili kozmetické emulzie typu V/O. V testoch stability sa preukázali ako stabilné.
Kľúčové slová:DPPH, vinič hroznorodý, trolox, Folin-Ciocalteuovo činidlo, kozmetická emulzia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene