Sep 24, 2019   11:35 a.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martina Bombová
Identification number: 81614
University e-mail: xbombova [at] stuba.sk
 
2908T03  Biotechnology I-BIOTE
FCFT I-BIOTE den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 01

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production and Characterization of Different Hop Varieties Beers
Written by (author): Bc. Martina Bombová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Opponent:Ing. Tereza Drtilová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a charakterizácia pív z rôznych chmeľov
Summary:Bakalárska práca sa venuje vplyvu kmeňu kvasiniek a odrôd chmeľu na parametre piva, so špeciálnym dôrazom na antioxidačnú aktivitu. Mladiny sa pripravili zo štyroch jednotlivých odrôd chmeľu (Žatecký poloraný červenák, Premiant, Cascade a Columbus), a z dvoch ich kombinácií (Žatecký poloraný červenák + Columbus a Premiant + Cascade). Na fermentáciu sa použili štyri kmene kvasiniek spodného kvasenia (Brewferm, Saflager S-23, Saflager S-189, a Saflager W34/70). V hotovom pive fermentovaným kmeňom Saflager S-189 sa zaznamenal v priemere o 11 % nižší pokles redukujúcich sacharidov než vo vzorkách kvasených ostatnými kmeňmi. Kvasinky Saflager S-189 tiež spotrebovali o 10 % menej celkových sacharidov. Priemerná koncentrácia etanolu v pivách kvasených týmto kmeňom bola 3,6 %, v pivách kvasených ostatnými kmeňmi 4,2 %. Potvrdila sa silná závislosť množstva použitého chmeľu na koncentráciu polyfenolov, s najvyššou koncentráciou v priemere 267 mg/l v hotových pivách chmelených odrodou Žatecký poloraný červenák, a najnižšou v pivách chmelených odrodou Columbus – v priemere 157 mg/l. Vo všetkých vzorkách sa zistil pokles koncentrácií polyfenolických látok v hotovom pive oproti mladine. Antioxidačná aktivita korelovala s koncentráciami polyfenolov.
Key words:polyfenoly, pivo, kvasinky, chmeľ, antioxidačná aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited