Oct 20, 2019   11:10 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Kristína Drobná
Identification number: 81627
University e-mail: xdrobna [at] stuba.sk
 
2908T03  Biotechnology I-BIOTE
FCFT I-BIOTE den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 01

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production of Aspergillus Mycotoxins
Written by (author): Bc. Kristína Drobná
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Hoppanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus
Summary:Mykotoxíny ako prírodné produkty často kontaminujú poľnohospodárske plodiny a spôsobujú rad ochorení, nazývaných mykotoxikózy, ktoré nepriaznivo účinkujú na ľudský a živočíšny organizmus. Medzi významných producentov mykotoxínov patria najmä vláknité huby z rodu Aspergillus, Fusarium a Penicillium. Cieľom bakalárskej práce bolo štúdium mykotoxínov produkovaných rodom Aspergillus a sledovanie rastu druhom Aspergillus parasiticus. V prvej časti bakalárskej práce sú stručne charakterizované aflatoxíny a rod Aspergillus, ktorého druhy patria medzi najtypickejších zástupcov produkcie tejto skupiny mykotoxínov. Spomedzi štyroch hlavných aflatoxínov je popísaný najtoxickejší z nich, aflatoxín B1, ktorý v ľudskom organizme postihuje hlavne pečeň a vyúsťuje až do tvorby nádorov. V ďalšej časti práce sme sa zaoberali vplyvom environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich produkciu mykotoxínov, ktorých mechanizmus účinku spočíva v zasahovaní do biosyntézy. Medzi nami spomenuté faktory patrí teplota, aktivita vody, relatívna vlhkosť vzduchu, oxidačný stres a zloženie substrátu. Nasledujúca časť rozoberá metódy, ktoré sa využívajú pri redukcii, degradácii či inaktivácii aflatoxínov. Medzi inovatívne metódy patrí použitie nízkoteplotnej plazmy a biologickej kontroly. V experimentálnej časti sme kvantitatívne charakterizovali rast A. parasiticus a dosiahnuté výsledky slúžia ako podklad pre možný nadväzujúci rozbor produkcie aflatoxínov po aplikovaní nízkoteplotnej plazmy.
Key words:Aspergillus, biosyntéza, fázy rastu, mykotoxíny, redukcia mykotoxínov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited