Sep 19, 2019   9:13 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Silvia Hudecová
Identification number: 81654
University e-mail: xhudecovas [at] stuba.sk
 
2822T24  Environmental Protection Technologies I-TOZP
FCFT I-TOZP den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 37

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recombinant Styrene Monooxygenase Production
Written by (author): Bc. Silvia Hudecová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Opponent:Ing. Štefánia Hrončeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy
Summary:Produkcia rekombinantných proteínov ako biokatalyzátorov je v súčasnosti aktuálnou témou pri hľadaní optimálnych priemyselných procesov výroby či už prekurzorov chemickej syntézy alebo farmaceutík. Táto záverečná práca je zameraná na produkciu rekombinantného enzýmu styrén monooxygenázy (SMO) použitím geneticky upravenej baktérie Escherichia coli. SMO patrí do skupiny oxidoreduktáz, ktoré katalyzujú zabudovanie jedného atómu kyslíka do molekuly substrátu s vysokou enantioselektivitou. V experimentálnej časti práce bolo optimalizované zloženie kultivačného média a tiež podmienky indukcie enzýmu. Ďalej boli v práci boli stanovené charakteristické vlastností SMO akými sú optimálna teplota, pH a aerácia reakčných zmesí.
Key words:rekombinantné proteíny, styrén monooxygenáza, (S)-styrénoxid, biokatalýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited