Aug 15, 2020   3:08 a.m. Marcela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Michaela Roháčová
Identification number: 81844
University e-mail: xrohacovam [at] stuba.sk
 
2822T12  Natural and Synthetic Polymers I-PSP
FCFT I-PSP-PKG den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
Plastics and Rubber, 2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 59

Contacts     Graduate     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Biodegradable fibres - preparation and properties
Written by (author):
Bc. Michaela Roháčová
Department:
Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Jozef Ryba, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti
Summary:
V súčasnosti, kedy sa zvyšuje využitie polymérov, sa pozornosť upriamuje na ochranu životného prostredia a dbá sa na vplyv materiálov na ľudský organizmus. Jedným z riešení je vývoj biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov. Bakalárska práca je zameraná na prípravu vlákien z kyseliny polymliečnej (PLA) a PLA vlákien s obsahom zmäkčovadla (ATBC). Vlákna boli pripravené na pilotnom zvlákňovacom zariadení pri teplote 190°C, pričom koncentrácia ATBC vo vlákne bola 2,5; 5,0; 7,5 a 10% hm. V práci sa hodnotil vplyv koncentrácie zmäkčovadla na fyzikálno-mechanické vlastnosti, priemernú orientáciu a termo-mechanické vlastnosti pripravených PLA vlákien a modifikovaných PLA/ATBC vlákien. Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že zmäkčovadlo nemalo pozitívny vplyv na pevnosť a priemernú orientáciu PLA vlákien, došlo však k zvýšeniu ťažnosti pri pretrhnutí oproti vláknam z čistej PLA. Táto práca tvorí časť výskumu, ktorého cieľom je získať biodegradovateľné vlákna z obnoviteľných zdrojov s vylepšenými vlastnosťami, ktoré budú schopné plnohodnotne nahradiť syntetické vlákna na báze ropy.
Key words:kyselina polymliečna, zmäkčovadlá, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termo-mechanické vlastnosti, biodegradovateľné vlákna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited