Oct 19, 2019   3:45 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Viktória Boháčiková
Identification number: 81888
University e-mail: xbohacikovav [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Identification of Clopidogrel conglomerate salts
Written by (author): Bc. Viktória Boháčiková
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Opponent:Ing. Lívia Dikošová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Summary:Predmetom tejto bakalárskej práce je príprava a identifikácia konglomerátnych solí clopidogrelu vhodných pre uskutočnenie CIATu enantiomérov. Teorerická časť za zaoberá hlavne vysvetlením výskytu a opisom konglomerátnej soli a poukazuje na uplatnenie konglomerátnej soli v procese CIAT. Experiment popisuje prípravu racemickej a enantiomérne čistej bázy clopidogrelu ako substrátov pre reakcie s rôznymi kyselinami. Zahrnuté sú kryštalizácie vedúce k príprave solí oboch báz clopidogrelu, ktoré boli popísane štandarnými fyzikálno - chemickými metódami a porovnávané na základe vlastností, ktoré sa považujú za signifikantné pre výskyt racemického konglomerátu. Výskyt racemického konglomerátu v sade pripravených solí racemického clopidogrelu bol vylúčený v dôsledku porovnania teplôt topenia a infračervenej spektroskopie, teda nebolo možné hľadať podmienky pre CIAT enantiomérov.
Key words:Clopidogrel, CIAT, racemický konglomerát, kryštalizácia, enantiomér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited