Sep 19, 2019   1:06 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Eva Guzikiewiczová
Identification number: 81931
University e-mail: xguzikiewiczova [at] stuba.sk
 
2822T16  Conservation of Heritage Materials and Objects I-OMOD
FCFT I-OMOD den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 05

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Removal of Phosphorus from Reject and Treated Wastewater
Written by (author): Bc. Eva Guzikiewiczová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Opponent:Ing. Ronald Zakhar
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
Summary:Zrážanie fosforu v kalovej aj biologicky vyčistenej vode je možné s Fe3+, Fe3+/Al3+ aj Mg2+. Sprievodným procesom zrážania fosforu je aj koagulácia a pokles CHSK (v jednotlivých prípadoch i odstránenie časti NH4-N). Pri zrážaní fosforu v terciárnom stupni za biologickým čistením je možné odstrániť PO4-P až pod 0,1 – 0,2 mg/l a v kalových vodách pod 5 mg/l, čo v podstate znamená kompletné odstránenie fosforu z odpadovej vody a určite perspektívu pre budúcu recykláciu fosforu. Z hľadiska recyklácie je najlepšie vyzrážať fosfor ako struvit v kalových vodách, čo je hotové hnojivo. Pri zrážaní s Fe3+ a Fe3+/Al3+ je potrebné zvážiť, či fosfor nebude potrebné zmeniť na zlúčeniny s vyššou hnojivou hodnotou. Momentálne prebieha overovanie, ktoré organické zlúčeniny zostanú v zrazeninách a ako budú recyklované v prípade ich využitia ako hnojiva. Zaujímavé je to najmä u mikropolutantov, akými sú zvyšky liečiv, drog, mikroplasty atď., ktoré by mohli znižovať kvalitu recyklovaného hnojiva.
Key words:zrážanie fosforu, čistiareň odpadových vôd, koagulácia, recyklácia fosforu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited