15. 10. 2019  19:03 Terézia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Patrik Furda
Identifikační číslo: 82077
Univerzitní e-mail: xfurdap [at] stuba.sk
 
2831T00  chemické inžinierstvo I-CHEI
FCHPT I-CHEI pres [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia
Studijní skupina číslo: 36

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
Autor: Bc. Patrik Furda
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
Abstrakt:Výrobná jednotka Fluidný Katalytický Krak (VJ FCC) patrí medzi najdôležitejšie súčasti štandardnej rafinérie. Výrobňa spracúva ťažké ropné zvyšky z predošlého spracovania, pričom vzniká široké spektrum produktov, z ktorých medzi najdôležitejšie patrí krakový benzín, C3 a C4 frakcia. Jednou z charakteristík VJ FCC je jej vysoká energetická náročnosť, najmä v zmysle spotreby kompresnej práce, a zároveň veľké množstvo zjavného tepla obsiahnutého v produktoch. Toto teplo je v prevažnej väčšine na VJ FCC využívané na produkciu vysokotlakovej 3,5 MPa 350 °C pary, ktorá je následne využívaná na pohon hlavných kompresných zariadení. Hlavným cieľom práce je zostavenie flexibilného a spoľahlivého matematického modelu, schopného v prvom rade poskytnúť informácie o vlastnostiach materiálových prúdov, spotrebe kompresnej práce na hlavných kompresných zariadeniach a kapacitných možnostiach produkcie vysokotlakovej pary na výrobni pri modelových prevádzkových parametroch výrobne a následne na základe zmeny prevádzkových parametrov v zmysle zmeny zaťaženia výrobne a zmeny ostrosti režimu vyhodnotiť spotrebu a produkciu pary na výrobni, a teda nutnosť importu, resp. možnosť exportu, vysokotlakovej pary zo, resp. do sieťových rozvodov vysokotlakovej pary pre rôzne režimy prevádzkovania. S využitím popísaného modelu bola uskutočnená prípadová štúdia, analyzujúca zmeny v produkcii a spotreby pary pri zmene zaťaženia výrobne v intervale od 85 do 135 t/h nástreku a teplotnom rozsahu prevádzkovania reaktora od 520 do 550 °C. Výsledky prípadovej štúdie poukazujú na možnosť exportu 6 t/h vysokotlakovej pary do sieťových rozvodov vysokotlakovej pary v širokom intervale prevádzkových teplôt a zaťaženia. VJ FCC je teda možno prehlásiť za stabilného dodávateľa vysokotlakovej pary. V zmysle ekonomizácie prevádzky bol na základe výsledkov poskytnutých popísaným modelom pri modelovom režime prevádzky vypracovaný návrhový výpočet výmenníka tepla na predohrev napájacej vody do parogenerátorov výrobne využívajúc zjavné teplo produktov. Cena danej investičnej akcie bola vyčíslená na 510 000 € s návratnosťou neprevyšujúcou 3 roky.
Klíčová slova:kompresná práca, vysokotlaková para, matematický model

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně