27. 5. 2019  8:25 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Patrik Furda
Identifikačné číslo: 82077
Univerzitný e-mail: xfurdap [at] stuba.sk
 
2831T00  chemické inžinierstvo I-CHEI
FCHPT I-CHEI den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 36

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
Autor: Bc. Patrik Furda
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
Abstrakt:Výrobná jednotka Fluidný Katalytický Krak (VJ FCC) patrí medzi najdôležitejšie súčasti štandardnej rafinérie. Výrobňa spracúva ťažké ropné zvyšky z predošlého spracovania, pričom vzniká široké spektrum produktov, z ktorých medzi najdôležitejšie patrí krakový benzín, C3 a C4 frakcia. Jednou z charakteristík VJ FCC je jej vysoká energetická náročnosť, najmä v zmysle spotreby kompresnej práce, a zároveň veľké množstvo zjavného tepla obsiahnutého v produktoch. Toto teplo je v prevažnej väčšine na VJ FCC využívané na produkciu vysokotlakovej 3,5 MPa 350 °C pary, ktorá je následne využívaná na pohon hlavných kompresných zariadení. Hlavným cieľom práce je zostavenie flexibilného a spoľahlivého matematického modelu, schopného v prvom rade poskytnúť informácie o vlastnostiach materiálových prúdov, spotrebe kompresnej práce na hlavných kompresných zariadeniach a kapacitných možnostiach produkcie vysokotlakovej pary na výrobni pri modelových prevádzkových parametroch výrobne a následne na základe zmeny prevádzkových parametrov v zmysle zmeny zaťaženia výrobne a zmeny ostrosti režimu vyhodnotiť spotrebu a produkciu pary na výrobni, a teda nutnosť importu, resp. možnosť exportu, vysokotlakovej pary zo, resp. do sieťových rozvodov vysokotlakovej pary pre rôzne režimy prevádzkovania. S využitím popísaného modelu bola uskutočnená prípadová štúdia, analyzujúca zmeny v produkcii a spotreby pary pri zmene zaťaženia výrobne v intervale od 85 do 135 t/h nástreku a teplotnom rozsahu prevádzkovania reaktora od 520 do 550 °C. Výsledky prípadovej štúdie poukazujú na možnosť exportu 6 t/h vysokotlakovej pary do sieťových rozvodov vysokotlakovej pary v širokom intervale prevádzkových teplôt a zaťaženia. VJ FCC je teda možno prehlásiť za stabilného dodávateľa vysokotlakovej pary. V zmysle ekonomizácie prevádzky bol na základe výsledkov poskytnutých popísaným modelom pri modelovom režime prevádzky vypracovaný návrhový výpočet výmenníka tepla na predohrev napájacej vody do parogenerátorov výrobne využívajúc zjavné teplo produktov. Cena danej investičnej akcie bola vyčíslená na 510 000 € s návratnosťou neprevyšujúcou 3 roky.
Kľúčové slová:kompresná práca, vysokotlaková para, matematický model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene