Oct 23, 2019   1:22 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Aneta Bauerová
Identification number: 82113
University e-mail: xbauerova [at] stuba.sk
 
2908T09  Biochemistry and Biomedical Technologies I-BBT
FCFT I-BBT den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
Study group no.: 39

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Carotenoids. Occurrence, Properties and Food Use
Written by (author): Bc. Aneta Bauerová
Department: Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Body
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Karotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie
Summary:V potravinách rastlinného aj živočíšneho pôvodu sa nachádza mnoho prospešných látok, ktoré ľudský organizmus potrebuje na výživu a správne fungovanie. Medzi takéto látky patria aj prírodné farbivá. Karotenoidy patria medzi najpočetnejší druh prírodných farbív, sú produkované rastlinami a mikroorganizmami a okrem svojich funkcií v rastlinách majú svoj význam aj vo výžive ľudí, najmä kvôli ich antioxidačným vlastnostiam. Vyskytujú sa v rastlinách, riasach, mikroorganizmoch, živočíchoch a rôznych potravinách, sfarbených od žltej až po sýtočervenú. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie využiteľnosti karotenoidov v potravinárskom priemysle a informácií o ich výskyte a vlastnostiach.
Key words:karotenoidy, prírodné farbivá, antioxidanty, karotény, xantofyly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited