Jan 21, 2020   10:28 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Viktor Mikovčák
Identification number: 82250
University e-mail: xmikovcakv [at] stuba.sk
 
3507T01  Architecture I-ARCH
FA I-ARCH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residence of the ambassador
Written by (author): Bc. Viktor Mikovčák
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca
Summary:Témou záverečnej práce bolo vypracovať rezidenciu s konzulátom pre veľvyslanca nešpecifikovanej krajiny, slúžiac na overenie praktických a teoretických vedomostí na dvoch úrovniach. Úroveň architektúry bola preukázaná v projektovej dokumentácií pre územné konanie a úroveň projektu stavby s dokumentáciou pre stavebné povolenie. Riešenú parcelu sme mali zadanú na Ulici Jančova v Bratislave. S reakciou na funkciu objektu a analýzy o potrebách klienta, som sa rozhodol poňať vilu komplexnejšie ako udržaťelný súbor pri akejkoľvek zmene obývajúcej kultúry. Pri koncepte tejto stavby som bol ovplyvnený princípom metabolistov a inšpirovaný rastom budovy ako takej , iba tak dokáže objekt následovať súčastné trendy v architektúre a bývaní na vyššom štandarte. Okrem toho bola stavba prispôsobená prostrediu aby nebola rušivá ale naopak prispievala ku okoliu a zachovala pôvodnú atmosféru miesta.
Key words:Čas, Metabolizmus, Atmosféra, Rezidencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited