6. 12. 2019  23:35 Mikuláš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Viktor Mikovčák
Identifikační číslo: 82250
Univerzitní e-mail: xmikovcakv [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Bc. Viktor Mikovčák
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Témou záverečnej práce bolo vypracovať rezidenciu s konzulátom pre veľvyslanca nešpecifikovanej krajiny, slúžiac na overenie praktických a teoretických vedomostí na dvoch úrovniach. Úroveň architektúry bola preukázaná v projektovej dokumentácií pre územné konanie a úroveň projektu stavby s dokumentáciou pre stavebné povolenie. Riešenú parcelu sme mali zadanú na Ulici Jančova v Bratislave. S reakciou na funkciu objektu a analýzy o potrebách klienta, som sa rozhodol poňať vilu komplexnejšie ako udržaťelný súbor pri akejkoľvek zmene obývajúcej kultúry. Pri koncepte tejto stavby som bol ovplyvnený princípom metabolistov a inšpirovaný rastom budovy ako takej , iba tak dokáže objekt následovať súčastné trendy v architektúre a bývaní na vyššom štandarte. Okrem toho bola stavba prispôsobená prostrediu aby nebola rušivá ale naopak prispievala ku okoliu a zachovala pôvodnú atmosféru miesta.
Klíčová slova:Čas, Metabolizmus, Atmosféra, Rezidencia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně