23. 10. 2020  0:07 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Viktor Mikovčák
Identifikačné číslo: 82250
Univerzitný e-mail: xmikovcakv [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FAD I-ARCH den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia

     Absolvent     
Záverečná práca
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rezidencia veľvyslanca
Autor:
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:
Témou záverečnej práce bolo vypracovať rezidenciu s konzulátom pre veľvyslanca nešpecifikovanej krajiny, slúžiac na overenie praktických a teoretických vedomostí na dvoch úrovniach. Úroveň architektúry bola preukázaná v projektovej dokumentácií pre územné konanie a úroveň projektu stavby s dokumentáciou pre stavebné povolenie. Riešenú parcelu sme mali zadanú na Ulici Jančova v Bratislave. S reakciou na funkciu objektu a analýzy o potrebách klienta, som sa rozhodol poňať vilu komplexnejšie ako udržaťelný súbor pri akejkoľvek zmene obývajúcej kultúry. Pri koncepte tejto stavby som bol ovplyvnený princípom metabolistov a inšpirovaný rastom budovy ako takej , iba tak dokáže objekt následovať súčastné trendy v architektúre a bývaní na vyššom štandarte. Okrem toho bola stavba prispôsobená prostrediu aby nebola rušivá ale naopak prispievala ku okoliu a zachovala pôvodnú atmosféru miesta.
Kľúčové slová:
Čas, Metabolizmus, Atmosféra, Rezidencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene