20. 10. 2019  21:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Alexandra Chovancová
Identifikačné číslo: 82269
Univerzitný e-mail: xchovancovaa2 [at] stuba.sk
 
3507T02  urbanizmus I-URB
FA I-URB den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
Autor: Bc. Alexandra Chovancová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kollárovo námestie - verejný priestor, Bratislava
Abstrakt:Dané zadanie je zamerané na revitalizáciu a oživenie Kollárovho námestia v Bratislave. Doterajší stav námestia nieje vyhovujúci, slúži hlavne na tranzit - ľudia nemajú dôvod zdržiavať sa tu dlhšie a jeho technický stav je nedostačujúci. Námestie má ideálnu lokalitu v centre mesta no nevyužíva svoj potenciál. V nasledujúcich rokoch je plánovaná aj výstavba podzemného parkoviska, čo dopomôže k zlepšeniu námestia a poskytne možnosť zmien. V mojom návrhu zahŕňam aj túto zmenu, ďalej je cielom dať námestiu jeho funkciu a celkovo zkvalitniť verejný priestor. Snažila som sa o vytvorenie príjemného priestoru na pobyt ľúdí, aby námestie ďalej nepľnilo iba tranzitnú funkciu. Presmerovaním dopravy, revitalizáciuo zelene, doplneným aktivít na námestí a celkovým zatraktivnením chcem dosiahnuť aby námestie slúžilo na oddych a zábavu ako stálych návštevníkov tak i príležitostných.
Kľúčové slová:verejný priestor, park, Kollárovo námestie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene