9. 12. 2019  8:11 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Lýdia Čižeková, PhD.
Identifikačné číslo: 8229
Univerzitný e-mail: lydia.cizekova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vnútrobunková lokalizácia a mechanizmus účinku potenciálnych fotosenzibilizátorov
Autor: Mgr. Lýdia Čižeková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedúci práce: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Oponent 1:Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Oponent 2:Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vnútrobunková lokalizácia a mechanizmus účinku potenciálnych fotosenzibilizátorov
Abstrakt:Akridíny sú DNA interkalátory s antiproliferačným účinkom pre nádorové bunkové línie. Doteraz sa len málo výskumných skupín venovalo ich svetlom indukovaným vlastnostiam. V tejto práci sme študovali dve skupiny nových akridínových derivátov ako potenciálne PS pre fotodynamickú terapiu (PDT) nádorov: deriváty metyl-2-[2-(akridín-9-ylimino)-3-(4-R)-4-oxo-1,3-tiazolán-5-ylidén]acetátu (AkrT) a 2',2''-[(akridín-3,6-diyl) diimino]-3',3''-alkyl-1,3-diimidazolidín-4-ónové hydrochloridy (AkrDIM). Deriváty AkrT sú in vitro cytotoxické pre rôzne bunkové línie (leukemické bunky L1210 a HL-60, ľudské bunky ovariálneho karcinómu A2780). Najcytotoxickejším derivátom bol p-BrfenylAkrT: IC50 (HL-60, 72 h) = 1,3 +- 0,2 uM, a IC50 (A2780, 72 h) = 7,7 +-0,5 uM. Tento derivát blokoval bunkový cyklus v G1-fáze a následne indukoval nekrotickú smrť buniek. Príčinou cytotoxicity bola interakcia AkrT s tiolovými skupinami (zníženie tGSH) a jadrovou DNA (DNA interkalácia). Napriek tomu, že AkrT po ožiarení (>300 nm) generujú superoxidový radikálový anión (EPR meranie), p-BrfenylAkrT nebol pre nádorové bunkové línie fotocytotoxický. Druhá skupina, deriváty AkrDIM s DNA väzobnou aktivitou a potvrdeným protinádorovým účinkom, bola testovaná ako potenciálne PS po EPR meraniach, ktoré potvrdili generovanie superoxidového radikálového aniónu a singletového kyslíka po ožiarení AkrDIM UV-A svetlom (>300 nm). Najcytotoxickejšie deriváty, pentyl- a hexyl-AkrDIM, mali aj fotocytotoxický efekt pre nádorové bunky L1210 a A2780. Protinádorový účinok pentyl-AkrDIM sa po ožiarení (365 nm; 1,05 J/cm2) zvýšil minimálne 12-krát (IC50 (v tme) = 13,78 +- 4,93 uM; IC50 (po ožiarení) = 1,09 +- 0,18 uM, 72 h). Fotocytotoxicita bola spojená s oxidačným stresom (DHE test). Prietokovou cytometriou sme zistili zastavenie bunkového cyklu v S-fáze po 4 h a v G1-fáze po 24 h od ožiarenia. AkrDIM neindukujú poškodenie jadrovej DNA, nebol potvrdený genotoxický účinok (kométový test). Typické cytomorfologické zmeny, tvorba "DNA rebríka" a zníženie hladiny ATP po PDT/AkrDIM naznačovali indukciu apoptotickej bunkovej smrti, hoci nebola zaznamenaná aktivácia kaspázy-3. Sledovanie vnútrobunkovej lokalizácie potvrdilo čiastočnú akumuláciu pentyl-AkrDIM v mitochondriách a lyzozómoch buniek. Po ožiarení sa pentyl-AkrDIM relokalizoval z cytosolu do lyzozómov. Inhibícia lyzozomálnych katepsínov potvrdila, že lyzozómy hrajú dôležitú úlohu pri bunkovej smrti po PDT s pentyl-AkrDIM.
Kľúčové slová:fotodynamická terapia, akridín, oxidačný stres

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene