19. 10. 2019  21:35 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Róbert Kurek
Identifikačné číslo: 82318
Univerzitný e-mail: xkurekr [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Bc. Róbert Kurek
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Oponent:doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Zadaním mojej bakalárskej práce bola téma rezidencia veľvyslanca s príslušným konzulárnym úradom a to konkrétne na Jančovej ulici v Bratislave v lokalite Staré mesto. Forma vypracovania je projektová dokumentácia na územné a stavebné konanie. Danú tému som si vybral pre jej zaujímavosť a atraktivitu danej lokality, na ktorej sa má návrh realizovať. Samotný návrh pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov s rozličnou funkčnou náplňou. Pri návrhu som bral ohľad na zadané požiadavky architektonické i dispozično-prevádzkové. Kľúčové slová: svetlo, tma, segregácia, kontrast
Kľúčové slová:svetlo, tma, kontrast

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene