14. 11. 2019  18:03 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Nikoleta Hartl, PhD.
Identifikačné číslo: 8235
Univerzitný e-mail: qhartl [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využitie GCxGC v analýze vybraných potravín
Autor: Mgr. Nikoleta Hartl, PhD.
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc.
Oponent 2:Ing. Alena Bednáriková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie GCxGC v analýze vybraných potravín
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá štúdiom profilu prchavých organických zlúčenín vo vybraných potravinách. Práca sa zamerala na hľadanie charakteristických markerov pre jednodruhové slovenské medy. Na extrakciu prchavých organických zlúčenín zo vzoriek kvetových a medovicových medov sa použila mikroextrakcia na tuhej fáze s použitím divinylbenzén/karboxén/polydimetylsiloxánového vlákna. Separácia a identifikácia extrahovaných prchavých organických zlúčenín zo vzoriek medov sa uskutočnila pomocou komprehensívnej plynovej chromatografie v spojení time-of-flight hmotnostnou spektrometriou. Na identifikáciu separovaných prchavých organických zlúčenín boli použité rôzne postupy, pričom najspoľahlivejším bolo porovnávanie získaných MS spektier s Willey a NIST MS knižnicami a GC-MS analýza štandardných zlúčenín. Na určenie potencionálnych markerov botanického pôvodu medov sa použila štatistická funkcia v ChromaTOF softvéri. Vybrané markery botanického pôvodu sa identifikovali aj vo vzorkách príslušných kvetov. Získané výsledky môžu byť použité pri autentifikácii slovenských jednodruhových kvetových a medovicových medov.
Kľúčové slová:prchavé organické zlúčeniny, markery botanického pôvodu, komprehensívna plynová chromatografia, mikroextrakcia na tuhej fáze

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene