18. 10. 2019  8:34 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Ivana Cicka
Identifikačné číslo: 82367
Univerzitný e-mail: xcickai [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Bc. Ivana Cicka
Pracovisko: Fakulta architektúry
Vedúci práce: Ing. arch. Martin Kusý
Oponent:Ing. arch. Róbert Bakyta
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Zadaním záverečne bakalárske práce bolo navrhnúť rezidenciu veľvyslanca spolu s konzulárnym úradom v zadanej časti v Bratislave, v mestskej časti Staré Mesto. Stavba je umiestnená v lokalite s nízkou zástavbou rodinných domov a mestských víl. Lokalita sa charakterizuje ako časť mesta so samotne stojacimi objektami, s funkciou rodinného a bytového bývania, ambasády a ich rezidencii. Celé územie má svažitý terén, ktorý mierne klesá smerom k Dunaju. Zadaný pozemok s veľkú rozsiahlou plochou, a so spádom terénu smerom na juh, má vysoký potenciál pre návrh objektu s výhľadom na prírodu, na Rakúsko a kúsok Dunaja. Hlavným cieľom návrhu bolo maximálne využiť pôvodný terén, výhodný smer orientácie na juh, a rešpektovať súčasnú urbanistickú kompozíciu. Myšlienkou bolo navrhnúť objekt rezidencie pre japonského veľvyslanca, s toho vychádzala štúdia o japonskej kultúre a japonskej architektúre. Hlavná myšlienka pochádzala aby sa celý areál podobal na japonskú architektúru, ktorá je do určitej miery moderná a materiálovo prispôsobená klimatickému pásmu Slovenska. Išlo o snahu aby sa čím viac dodržala identita tejto krajiny, s veľkým dôrazom na japonskú kultúru ktorá sa charakterizuje jednoduchosťou, čistotou, materiálnosťou, transparentnosťou, asymetriou a svetlom. Objekty boli navrhované podľa tradičného japonského spôsobu dimenzovania priestorov – modul podľa tatami rohože ktorý sa preniesol aj do nosnej konštrukcie objektu. Komplex areálu rezidencie sa skladá z viac samotné stojacích objektov, súkromnej rezidencie spolu s reprezentačnými miestnosťami, čiastočné zapustených a zväčša umiestnených na povrchu, a objektu konzulárneho úradu celkovo zapusteného pod povrch, iba s jednou prístupnou stranou z uličnej komunikácie. Objekty sú navzájom oddelené úrovňou a veľkou záhradou. Veľkým zámerom bolo vytvoriť vizuálny kontakt medzi interiérom a exteriérom. Celkový návrh vďaka subtílnymi tenkými prvkami, jemnými plochami a transparentnosťou pôsobí ľahko, zároveň tradičné aj moderné.
Kľúčové slová:rezidencia, veľvyslanec, japonská architektúra, záhrada, šikmá strecha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene