7. 12. 2019  2:13 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Katarína Žákovičová
Identifikačné číslo: 82369
Univerzitný e-mail: xzakovicova [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Katarína Žákovičová
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt: Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt Multifunkčnej telocvične umiestnený v hlavnom meste Bratislava v časti Nové Mesto, v blízkosti študentského internátu Mladá Garda. Pozemok je súčasťou športového areálu, v ktorom sa okrem futbalového ihriska a tenisových kurtov nachádza aj bežecká dráha. Riešené územie má vzhľadom na mesto dobré dopravné napojenie. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť multifunkčný objekt, ktorý bude slúžiť na rôzne športové, kultúrne a spoločenské aktivity, nielen študentom ale aj širokej verejnosti. Objekt sa svojou pôdorysnou formou prirodzene prispôsobuje okoliu a hmota kopíruje oblúkový tvar bežeckej dráhy. Stavba svojím tvarom nenarúša charakter územia a je koncipovaná v kontexte s budovou internátu Mladá Garda. Multifunkčná telocvičňa je navrhovaná ako samostatne stojaci objekt s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Hlavný vstup do budovy je orientovaný na východnú stranu na prvom nadzemnom podlaží . V podzemnom podlaží je ťažiskový priestor hracej plochy o rozmeroch hádzanárskeho ihriska čo umožňuje multifunkčnosť plochy. Celkovo, je tak priestor vo vnútri budovy variabilný a použiteľný na rôzne príležitosti športového, hudobného či divadelného charakteru. Priestor hracej plochy prebieha až do druhého nadzemného podlažia. Vďaka tomuto umiestneniu je vytvorená na prvom a druhom nadzemnom podlaží komunikácia, ktorá ponúka výhľady na hraciu plochu. V objekte sa nachádzajú priestory ako fittness, kaviareň, workshopové miestnosti či kancelárie.
Kľúčové slová:Mladá Garda, multifunkčný, hracia plocha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene