16. 12. 2019  12:08 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Barbora Vaňová
Identifikačné číslo: 82374
Univerzitný e-mail: xvanovab [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
 
Externá spolupracovníčka - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Autor: Barbora Vaňová
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:Predmetom záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby územného konania a následne zhotoviť výkresovú dokumentáciu na úrovni projektu pre stavebné povolenie. Zadaním bolo navrhnúť multifunkčnú telocvičňu ako súčasť areálu Mladej Gardy. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Rača a prístupný je len nepriamo z ulice Račianska. Charakter areálu Mladej Gardy určujú historické budovy internátu. Navrhnuté boli v polovici 20. storočia architektom Emilom Bellušom. Ich prísny ortogonálny a symetrický charakter určuje tvar a polohu navrhovanej telocvične. Jej obvodový plášť, ktorý tvorí zväčša presklená fasáda, s vysokým faktorom odrazivosti, reflektuje okolitú zástavbu a krajinu a opticky zmenšuje objem navrhovanej stavby. Budova telocvične na jednej strane vytvára kontrast (použité materiály, konštrukcia, dispozícia) , ale zároveň vyjadruje rešpekt k pôvodnej zástavbe. Hlavným cieľom, v konečnom dôsledku, bolo vytvoriť pre areál Mladej Gardy partnera, nie konkurenciu. V prvom rade má telocvičňa slúžiť potrebám indoorových športov, ale poskytuje zázemie aj pre existujúce vonkajšie športoviská a zastrešuje nové priestory administratívy CAS Mladá Garda. Objekt má svojou dispozíciou a funkciami podporiť plynulé fungovanie areálu. Okrem primárnej funkcie má navrhovaný objekt potenciál slúžiť aj na hostenie kultúrnych podujatí a tým zväčšiť priestor pre kultúru v bratislavskej mestskej časti Rača.
Kľúčové slová:telocvičňa, Mladá Garda, historická zástavba, symetria, ortogonalita, zrkadlenie, športoviská, kultúra, areál, Rača

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene