Jun 4, 2020   4:22 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Jakub Tarbaj
Identification number: 82375
University e-mail: xtarbaj [at] stuba.sk
 
3507T01  Architecture I-ARCH
FA I-ARCH den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study

Contacts          
Final thesis
     
Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Multifunction Gym
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčná telocvičňa
Summary:Súhrn Zadanou témou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť multifunkčnú telocvičňu športoviska Mladá Garda, nachádzajúceho sa v Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Pri samotnom návrhu som zohľadňoval zadaný lokalitný program, územno-priestorové regulatívy lokality, ako aj urbanistický a architektonicky výraz prostredia. Objekt som riešil v súlade so všeobecnými požiadavkami na športové stavby a s prístupnosťou všetkých častí aj zdravotne znevýhodneným osobám. Výsledok mojej práce ponúka nenáročnú prevádzku, jednoduchú segregáciu športovca a diváka, kvalitné hracie plochy a v neposlednom rade aj netradičné hmotovo-priestorové stvárnenie budovy, ktorého silueta dotvára dané prostredie.
Key words:
športová hala, športovec, kompozícia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited