4. 6. 2020  3:36 Lenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Jakub Tarbaj
Identifikačné číslo: 82375
Univerzitný e-mail: xtarbaj [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia

Kontakty
     
Absolvent
     
Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Multifunkčná telocvičňa
Autor:
Bc. Jakub Tarbaj
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:Súhrn Zadanou témou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť multifunkčnú telocvičňu športoviska Mladá Garda, nachádzajúceho sa v Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Pri samotnom návrhu som zohľadňoval zadaný lokalitný program, územno-priestorové regulatívy lokality, ako aj urbanistický a architektonicky výraz prostredia. Objekt som riešil v súlade so všeobecnými požiadavkami na športové stavby a s prístupnosťou všetkých častí aj zdravotne znevýhodneným osobám. Výsledok mojej práce ponúka nenáročnú prevádzku, jednoduchú segregáciu športovca a diváka, kvalitné hracie plochy a v neposlednom rade aj netradičné hmotovo-priestorové stvárnenie budovy, ktorého silueta dotvára dané prostredie.
Kľúčové slová:športová hala, športovec, kompozícia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene