14. 11. 2019  7:05 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Natália Marková
Identifikačné číslo: 82897
Univerzitný e-mail: xmarkovan [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Autor: Bc. Natália Marková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Abstrakt:Úlohou v bakalárskej práci bolo vyriešiť nepriaznivú situáciu na Kollárovom námestí v Bratislave. Kollárovo námestie je dnes súčasťou rôznych trás cez mesto, zachytáva pohyb ľudí, či už smerom k Hlavnej stanici, alebo do Starého mesta cez Obchodnú ulicu. Svojou významnou polohou nadobúda obrovský potenciál, ktorý je však v súčasnosti nevyužitý. Okolie námestia tvoria významné kultúrne inštitúcie – divadlo Nová scéna a Galéria Satelit v budove Hurbanovych kasární. Dôležitú úlohu zohráva aj nadväznosť na univerzitný campus Slovenskej technickej univerzity. Tieto atribúty však námestie nevyužíva naplno a nekomunikuje dostatočne s okolím, keďže priestor je definovaný cestami s rušnou chaotickou automobilovou dopravou. Technický stav námestia a stav zelene je na námestí tiež nevyhovujúci. Mojím cieľom bolo vytvoriť na námestí kvalitný priestor s dostatkom zelene a príjemným prostredím, ktoré nebude rušiť hluk spôsobený dopravou. Existujúce trasy ľudí, prechádzajúce cez námestie, sa snažím akceptovať a podporovať ich, čím do námestia vpúšťam viac ľudí. Takisto moja koncepcia podporuje aktívny parter, ulice majú dostatok zelene, sú segregované a tým je priestor organizovanejší, čo je vlastnosť, ktorá v súčasnosti námestiu a jeho úzkemu okoliu chýba. Na námestí navrhujem umiestnenie vodnej plochy, okolo ktorej môže vzniknúť atraktívny stretávací a oddychový priestor a takisto výtvarné sochárske dielo, sochu Jána Kollára, ktorého meno námestie nesie.
Kľúčové slová:verejný priestor, pešia zóna, Kollárovo námestie, zeleň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene