31. 10. 2020  21:11 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Identifikační číslo: 853
Univerzitní e-mail: zdenka.hulinova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
     
Závěrečná práce
     Publikace
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Analýza stavebných procesov z hľadiska ich modelovania
Autor:
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Analýza stavebných procesov z hľadiska ich modelovania
Abstrakt:Čoraz väčšie nároky na stavebníctvo zvyšujú požiadavky na prípravu stavieb, a teda aj na technológa, ktorý priamo ovplyvňuje priebeh výstavby. Rutinné a prácne činnosti už vykonávajú počítačové programy a tým uvoľňujú priestor pre tvorivé modelovanie a hľadanie optimálnych riešení. Modelovanie procesu výstavby je v prvom rade modelovaním stavebných procesov. Ich analýzou v členení na procesy hrubej stavby a procesy dokončovacieho cyklu dostávame základné charakteristiky, ktoré sú rozhodujúce pri tvorbe modelov a najmä pri výbere metód a prostriedkov modelovania. U procesov hrubej stavby je vhodné sa zamerať na optimalizáciu strojných zostáv, ktorá sa môže uskutočňovať pomocou deterministických, stochastických alebo simulačných metód, v závislosti od zložitosti procesov a počtu náhodných vplyvov. Pri procesoch dokončovacieho cyklu analyzujeme predovšetkým pracovné čaty, ich počet, zloženie, rozmiestnenie a pohyb po stavbe. Cieľom modelovania týchto procesov je optimálna koncentrácia pracovných síl, pri ktorej bude disponibilný priestor stavby maximálne využitý.
Klíčová slova:
deterministický model, stochastický model, simulačný model

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně