25. 1. 2020  6:49 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Filip Ferenčík
Identifikační číslo: 85416
Univerzitní e-mail: xferencikf [at] stuba.sk
 
3948T11  materiálové inžinierstvo I-MI
MTF I-MI pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 4

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Autor: Bc. Filip Ferenčík
Pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Noga, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Abstrakt:FERENČÍK, Filip : Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch. Bakalárka práca – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulkta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. – Vedúci práce : Ing. Pavol Noga, PhD., - Trnava : MTF STU, 2019. 40 s. Cieľom bakalárskej práce je štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch rôznej kvality. Obsahom úvodnej kapitoly je spracovanie literatúry v oblasti komplexne kovových zliatin. Druhá kapitola je venovaná teoretickému prehľadu problematiky magnetrónového naprašovania, popisuje jeho princíp a fyzikálnu podstatu. Tretia kapitola sa zameriava na mechanizmus iónovej implantácie, pričom hovorí o jej princípe a modifikácii povrchu pomocou iónového zväzku. Vo štvrtej kapitole sú obsiahnuté experimenty vykonávané na akademickej pôde STU MTF Trnava. Posledná kapitola obsahuje vyhodnotenie experimentov pomocou SEM.
Klíčová slova:hliník, metalografická príprava, ultrazvuk, plazma, magnetrónové naprašovanie, iónová implantácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně