11. 11. 2019  20:20 Martin
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Filip Ferenčík
Identifikačné číslo: 85416
Univerzitný e-mail: xferencikf [at] stuba.sk
 
3948T11  materiálové inžinierstvo I-MI
MTF I-MI den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 4

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Autor: Bc. Filip Ferenčík
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Ing. Pavol Noga, PhD.
Oponent:Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Abstrakt:FERENČÍK, Filip : Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch. Bakalárka práca – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulkta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. – Vedúci práce : Ing. Pavol Noga, PhD., - Trnava : MTF STU, 2019. 40 s. Cieľom bakalárskej práce je štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch rôznej kvality. Obsahom úvodnej kapitoly je spracovanie literatúry v oblasti komplexne kovových zliatin. Druhá kapitola je venovaná teoretickému prehľadu problematiky magnetrónového naprašovania, popisuje jeho princíp a fyzikálnu podstatu. Tretia kapitola sa zameriava na mechanizmus iónovej implantácie, pričom hovorí o jej princípe a modifikácii povrchu pomocou iónového zväzku. Vo štvrtej kapitole sú obsiahnuté experimenty vykonávané na akademickej pôde STU MTF Trnava. Posledná kapitola obsahuje vyhodnotenie experimentov pomocou SEM.
Kľúčové slová:hliník, metalografická príprava, ultrazvuk, plazma, magnetrónové naprašovanie, iónová implantácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene