21. 9. 2019  2:31 Matúš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Martin Melicherčík
Identifikační číslo: 85482
Univerzitní e-mail: xmelichercikm [at] stuba.sk
 
2621T14  automatizácia a informatizácia procesov v priemysle I-AIPP
MTF I-AIPP pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 1

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Autonómne vozidlo na báze Arduino
Autor: Bc. Martin Melicherčík
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Autonómne vozidlo na báze Arduino
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadenia autonómneho vozidla. V práci sú popísané jednotlivé časti vozidla, režimy a spôsoby ich riadenia a princípy činnosti jednotlivých snímačov, ktoré zabezpečujú orientáciu v prostredí. Taktiež je popísaná komunikácia medzi týmito časťami, ktorá je realizovaná programom Arduino IDE. Ťažisko práce tvorí návrh programov, ktoré zabezpečujú spracovanie signálov zo senzorov a riadenie pohybu vozidla. V záverečnej časti práce sú vysvetlené algoritmy jednotlivých programov pre rôzne režimy pohybu vozidla.
Klíčová slova:autonómne vozidlo, arduino, riadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně