Oct 19, 2019   11:22 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Martin Bombala
Identification number: 85783
University e-mail: xbombalam [at] stuba.sk
 
2523R06  Internet Technologies B-IT
FIIT B-IT den [term 7, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 7th semester of study

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Obtaining information for the needs of biomonitoring via mobilephone
Written by (author): Martin Bombala
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Opponent:Ing. Ján Hudec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Získavanie informácii pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu
Summary:V posledných rokoch výrazným pomerom vplývajú technológie na zdravotnýstav človeka. Mobilné zariadenia sú dnes ľudskou každodennou súčasťou. Nakoľkosú mobilné zariadenia v dnešnej dobe využívané v obrovskej miere, môžu byť vy-užité k poznaniu používateľových návykov a životného štýlu.V analytickej časti sme sa zaoberali existujúcimi riešeniami, ktoré sú oriento-vané na zdravie a životný štýl užívateľa. Skúmali sme rôznorodé aplikácie. Niektorésú zamerané na fyzický stav človeka, niektoré na psychický stav človeka a iné namonitorovanie spánku. Po preskúmaní viacerých aplikácií sme sa rozhodli zame-rať sa na kvalitu spánku. Spánkový režim má veľký vplyv na zdravie človeka. Ztohto dôvodu sme analyzovali kvalitu spánku a senzory zabudované v mobilnýchzariadeniach, ktoré môžu pomôcť k monitorovaniu spánku.Riešenie zadania je teda zamerané na využitie mobilných zariadení k zberudát počas jeho spánku a je rozdelené na viaceré časti. K samotnému zberu dátsú využívané typicky zabudované senzory ako akcelerometer a svetelný senzor.Počas spánku sa monitoruje aktivita na zariadení a tak isto sa monitoruje, či sa v miestnosti, v ktorej sa užívateľ počas spánku nachádzal nerozsvietilo svetlo. Ďalšiemoduly sú navrhnuté tak, aby aplikácia vedela získané dáta formátovať, lokálneukladať a odosielať na server.
Key words:Android, Biomonitoring, Spánok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited