Sep 22, 2019   10:12 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Marek Drgoňa
Identification number: 85811
University e-mail: xdrgonam [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Aspect Detection for Sentiment Analysis
Written by (author): Bc. Marek Drgoňa
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia aspektov v rámci analýzy sentimentu
Summary:V súčasnosti sú používatelia v oblasti Webu zvyknutí vyjadrovať svoje názory na rôzne témy a produkty. Analýza sentimentu je proces sumarizácie a analýzy názorov s cieľom zistiť postoj autorov názorov či recenzií. Táto informácia je v mnohých doménach kľúčová, pričom jej získanie je prácne a časovo náročné. V našej práci sa zameriavame na aspektovo orientovanú analýzu sentimentu, konkrétne na krok detekcie aspektov. Cieľom je navrhnúť metódu automatickej detekcie aspektov v slovenčine. V oblasti analýzy sentimentu bolo vytvorených množstvo prác, no väčšina z nich je navrhnutá pre jeden zo svetových jazykov. Takéto práce nie sú aplikovateľné v našom jazyku a doméne. Nami navrhnutá metóda obsahuje dva varianty. Prvý variant je založený na TF-IDF skóre, ktoré je vypočítané pre každý term. Za aspekty sú prehlásené tie, ktorých TF-IDF skóre dosiahlo určitú hranicu. Druhý variant predstavuje model strojového učenia CRF, schopný klasifikácie či určité slovo je alebo nie je aspekt. Metóda bola overená v doméne evaluácií študentov na FIIT STU. Najlepší výsledok bol dosiahnutý druhým variantom, kde makro-priemer miery F1 dosahuje hodnotu 72.35%. Výsledkom sme dokázali prekonať vytvorené základné hranice a existujúce riešenie v slovenčine.
Key words:strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, analýza sentimentu, detekcia aspektov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited