Oct 16, 2019   11:12 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Michal Halás
Identification number: 85837
University e-mail: xhalasm [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for electric vehicles drivers
Written by (author): Bc. Michal Halás
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vrablecová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia pre vodičov elektromobilov
Summary:Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie pre vodičov elektromobilov, ktorá im umožní vyhľadávať nabíjacie stanice, vrátane rezervácie a ďalších funkcií. Zároveň je cieľom vyhľadávanie nabíjacích staníc vodičom elektromobilov čo najviac zjednodušiť a spríjemniť. V práci sa venujem sa analýze samotných elektromobilov, spôsobom ich nabíjania a čiastočne aj súčasnej sieti nabíjacích staníc. Taktiež sa venujem porovnaniu existujúcich aplikácií, na základe ktorých následne navrhujem aplikáciu poskytujúcu všetky potenciálne potrebné funkcie v čo najprehľadnejšej forme. Aplikácia, ktorú vytváram je určená pre mobilný operačný systém Android, venujem sa teda aj opisu tohto operačného systému, spôsobu fungovania aplikácií preň určených a spôsobu vytvárania aplikácií tohto typu. V práci je ďalej obsiahnutý návrh riešenia vytváranej aplikácie, po ktorom nasleduje jeho opis, vrátane opisu databázy, aplikačného servera a samozrejme samotnej mobilnej aplikácie.
Key words:Elektromobilita, Android, Java, Mobilná aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited