Oct 17, 2019   2:54 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Tomáš Hoffer
Identification number: 85852
University e-mail: xhoffer [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:RFID attendance tracking system
Written by (author): Bc. Tomáš Hoffer
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kunštár
Opponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:RFID systém na evidenciu dochádzky
Summary:Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a funkčne overiť systém, ktorý umožní riadenie prístupu študentov na rôzne podujatia a zaznamenávanie ich dochádzky. Každý študent má pridelený RFID čip, pomocou ktorého sa autentifikuje počas príchodu na udalosť. Po priložení tohto čipu k čítaciemu zariadeniu sa automaticky zaznamená čas príchodu a zaznačí sa udalosť v dochádzke. Vizualizácia a správa záznamov je realizovaná prostredníctvom webovej aplikácie. Hlavnou motiváciou projektu je uľahčiť prácu vyučujúcim a administratívnym pracovníkom, ktorí v súčasnosti musia dochádzku evidovať manuálne.
Key words:RFID, dochádzka, evidencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited