20. 1. 2020  5:12 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Tomáš Hoffer
Identifikačné číslo: 85852
Univerzitný e-mail: xhoffer [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:RFID systém na evidenciu dochádzky
Autor: Bc. Tomáš Hoffer
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Kunštár
Oponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:RFID systém na evidenciu dochádzky
Abstrakt:Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a funkčne overiť systém, ktorý umožní riadenie prístupu študentov na rôzne podujatia a zaznamenávanie ich dochádzky. Každý študent má pridelený RFID čip, pomocou ktorého sa autentifikuje počas príchodu na udalosť. Po priložení tohto čipu k čítaciemu zariadeniu sa automaticky zaznamená čas príchodu a zaznačí sa udalosť v dochádzke. Vizualizácia a správa záznamov je realizovaná prostredníctvom webovej aplikácie. Hlavnou motiváciou projektu je uľahčiť prácu vyučujúcim a administratívnym pracovníkom, ktorí v súčasnosti musia dochádzku evidovať manuálne.
Kľúčové slová:RFID, dochádzka, evidencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene