Nov 23, 2019   3:43 a.m. Klement
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Denis Laca
Identification number: 85924
University e-mail: xlaca [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Preserving privacy in machine learning using simulation
Written by (author): Bc. Denis Laca
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Petrík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zachovanie súkromia v strojovom učení pomocou simulácie
Summary:Anonymizácia dát zohráva veľkú rolu v modernej spoločnosti, kedy sa dáta o používateľoch zbierajú už takmer všade. Metódy anonymizácie avšak často dáta pretvárajú do rôznych podôb. Pre potreby strojového učenia je potrebné k daným dátam pristupovať v čo najmenej pozmenenej forme. Jednou z metód ako toto dosiahnuť je nepoužívať skutočné dáta, ale vytvoriť simulované údaje. V tejto práci sa budeme venovať novému spôsobu anonymizácie dát pomocou simulácie. Navrhneme model pomocou ktorého budeme generovať fiktívne dáta s podobnými vlastnosťami ako mal reálny dataset. Metóda je založená na modeli rozhodovacieho stromu, ktorý bude slúžiť ako klasifikátor pomocou ktorého budeme extrahovať črty pôvodného datasetu. Následne skúsime dáta vygenerované naším model použiť na natrénovanie rôznych modelov strojového učenia a porovnáme si úspešnosť predikcie s dátami vygenrovanými už existujúcim generatínym klasifikátorom Gausian Mixture Model.
Key words:Anonymizácia dát, Strojové účenie, Zhlukovanie, Rozhodovacie stromy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited