18. 2. 2020  8:54 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Filip Loja
Identifikačné číslo: 85936
Univerzitný e-mail: xloja [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie
Autor: Bc. Filip Loja
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie
Abstrakt:Na testovanie použiteľnosti webových stránok sa najčastejšie používajú hardvérové zariadenia známe pod názvom zariadenia na zaznamenávanie pohľadu. Ich použitie je však stále obmedzené hlavne na laboratórne prostredie, a preto je cieľom tejto bakalárskej práce navrhnúť alternatívnu metódu na zaznamenávanie používateľovho pohľadu počas prezerania živých webových stránok, ktorá dokáže zaznamenávať dostatočne presné dáta a nebude vyžadovať žiaden dodatočný hardvér okrem osobného počítača. Navrhnutú metódu následne otestujeme prostredníctvom série experimentov zameraných na testovanie použiteľnosti webových stránok. Naša metóda bude používateľov pohľad zaznamenávať na základe polohy jeho kurzora na webovej stránke. Aby sa zabezpečilo, že sa používateľ bude pozerať len na tie miesta, kde sa nachádza jeho kurzor, celá webová stránka sa rozmaže a zaostrená ostane len malá oblasť okolo kurzora v tvare elipsy. Hlavným prínosom našej metódy je, že uľahčí a urýchli usporadúvanie testov použiteľnosti webových stránok. Keďže na ich vykonanie už nebude potrebné klasické zariadenie na zaznamenávanie pohľadu, vďaka našej metóde sa okruh ľudí, ktorí budú môcť takéto experimenty vykonávať značne rozšíri.
Kľúčové slová:Web Flashlight, testovanie použiteľnosti, zariadenie na zaznamenávanie pohľadu, zaznamenávanie pohľadu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene