Oct 16, 2019   8:53 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Denis Mitana
Identification number: 85963
University e-mail: xmitana [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conversion of the Spoken Word into Text using Neural Networks
Written by (author): Bc. Denis Mitana
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Opponent:Ing. Michal Farkaš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí
Summary:Práca sa venuje problematike prevodu hovoreného slova na text. Aj keď sa tento problém týka všetkých jazykov, stále nie je vyriešený pre mnohé z nich. Problematické sú hlavne jazyky s nedostatočnými zdrojmi, medzi ktoré patrí aj slovenský jazyk. Cieľom práce je vytvoriť riešenie pre prevod hovoreného slova na text v slovenskom jazyku použitím umelých neurónových sietí a tým pomôcť v riešení tohto problému. Na naplnenie cieľa práce sme analyzovali problematiku prevodu hovoreného slova na text. Zamerali sme sa na metódy využívajúce rôzne prístupy pomocou umelých neurónových sietí, hlavne konvolučných neurónových sietí. Taktiež sme analyzovali existujúce riešenia, ktoré riešia tento problém pre slovenský jazyk a hovorené korpusy, ktoré boli na vytvorenie týchto riešení použité. V neposlednom rade sme na základe vykonanej analýzy navrhli a implementovali vlastnú metódu pre riešenie problému prevodu hovoreného slova na text s využitím konvolučných neurónových sietí. Naše riešenie dosiahlo 39,82 % chybu na slovách. Následnými experimentami na českom jazyku sme potvrdili, že nami navrhnutá metóda dokáže dosiahnuť lepšie výsledky, ak má k dispozícií viac dát. Taktiež sme dokázali, že hlavný problém bol v nedostatočnej veľkosti použitého hovoreného korpusu.
Key words:rozpoznávanie reči, spracovanie prirodzeného jazyka, neurónové siete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited