20. 10. 2019  20:54 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Denis Mitana
Identifikačné číslo: 85963
Univerzitný e-mail: xmitana [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí
Autor: Bc. Denis Mitana
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Oponent:Ing. Michal Farkaš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí
Abstrakt:Práca sa venuje problematike prevodu hovoreného slova na text. Aj keď sa tento problém týka všetkých jazykov, stále nie je vyriešený pre mnohé z nich. Problematické sú hlavne jazyky s nedostatočnými zdrojmi, medzi ktoré patrí aj slovenský jazyk. Cieľom práce je vytvoriť riešenie pre prevod hovoreného slova na text v slovenskom jazyku použitím umelých neurónových sietí a tým pomôcť v riešení tohto problému. Na naplnenie cieľa práce sme analyzovali problematiku prevodu hovoreného slova na text. Zamerali sme sa na metódy využívajúce rôzne prístupy pomocou umelých neurónových sietí, hlavne konvolučných neurónových sietí. Taktiež sme analyzovali existujúce riešenia, ktoré riešia tento problém pre slovenský jazyk a hovorené korpusy, ktoré boli na vytvorenie týchto riešení použité. V neposlednom rade sme na základe vykonanej analýzy navrhli a implementovali vlastnú metódu pre riešenie problému prevodu hovoreného slova na text s využitím konvolučných neurónových sietí. Naše riešenie dosiahlo 39,82 % chybu na slovách. Následnými experimentami na českom jazyku sme potvrdili, že nami navrhnutá metóda dokáže dosiahnuť lepšie výsledky, ak má k dispozícií viac dát. Taktiež sme dokázali, že hlavný problém bol v nedostatočnej veľkosti použitého hovoreného korpusu.
Kľúčové slová:rozpoznávanie reči, spracovanie prirodzeného jazyka, neurónové siete

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene