Jul 17, 2019   4:33 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
Identification number: 859
University e-mail: magdalena.komornikova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Dominika Ballová
Modelovanie nelineárnych časových radov a ich aplikácie v hydrometeorológii
May 2021Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janka Gírethová
Modelovanie ekonomickej dynamiky
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michaela Korbašová
Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie vo výučbe technickej angličtiny s uplatnením IKT
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Lazíková
Analýza súčasného stavu a prognóza vývoja priemernej mesačnej nezamestnanosti do 25 rokov vo vybraných krajinách EÚ
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Lazíková
Viacrežimové modely s prepínaním v tvare agregačnej funkcie a ich aplikácie
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Jana Lenčuchová, PhD.
Markov – Switching (MSW) modely časových radov a ich aplikácia
June 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Anna Petričková, PhD.
Viacrežimové modely časových radov a ich aplikácia
June 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Pinteš
Porovnanie sily vybraných testov linearity
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Pinteš
Regresná a korelačná analýza vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov v SR
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Polakovičová
Kopule a ich aplikácie
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Šnirc
Optimalizácia výrobnej štruktúry vybraného priemyselného podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania.
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Štiglic
Neparametrické štatistické metódy a ich aplikácie v ekonomickej oblasti
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslav Urík
Paralelné výpočty v systéme Mathematica
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Thai Vu Dinh
Porovnanie regiónov Slovenska z hľadiska vybraných ukazovateľov životnej úrovne.
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Thai Vu Dinh
Porovnanie sily vybraných testov linearity pre STAR modely
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Thai Vu Dinh
Porovnanie sily vybraných testov linearity pre STAR modely
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petra Zacharovská
Autoregresné HMM modely (Hidden Markov model) časových radov a ich aplikácia v hydrológii a ekonómii
July 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress