20. 10. 2020  23:22 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Peter Škrak
Identifikační číslo: 86036
Univerzitní e-mail: xskrak [at] stuba.sk
 
2511T11  informačná bezpečnosť I-IB2
FIIT I-IB2 pres [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia

Kontakty          Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Penetračné testovanie WLAN
Autor: Bc. Peter Škrak
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Peter Pištek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Penetračné testovanie WLAN
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na penetračné testovanie WLAN sietí. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje analýzu. Analýza sa zameriava na teoretickú časť, ktorá na začiatku stručne opisuje štandard 802.11 a faktory vplývajúce na bezpečnosť WLAN sietí. Značná časť analýzy popisuje protokoly, ktoré zabezpečujú bezpečnosť WLAN sietí. Pri týchto protokoloch je analyzovaný princíp zabezpečenia, definované sú aj potenciálne hrozby a útoky na dané zabezpečenia. Záverečná časť analýzy popisuje voľne šíriteľné nástroje, ktoré sa v dnešnej dobe používajú na penetračné testovanie. Ďalšia časť opisuje návrh riešenia jednoduchého penetračného nástroja, ktorý bude realizovať testovanie automaticky a vytvorí záznam o testovaní. Po návrhu nasleduje implementačná časť, ktorá sa venuje vytvoreniu jednotlivých častí celého nástroja. Nástroj bude ovládaný cez grafické rozhranie používateľom. Za implementáciou nasleduje kapitola, ktorá sa venuje overeniu funkčnosti vytvoreného nástroja. V záverečnej časti dokumentu je zhodnotenie práce, kde uvádzam implementačné problémy a možnosti ďalšieho rozvoja. Na konci práce je zoznam použitej literatúry a prílohy.
Klíčová slova:
Wi-Fi, testovanie, bezpečnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně