25. 1. 2020  5:39 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Peter Škrak
Identifikačné číslo: 86036
Univerzitný e-mail: xskrak [at] stuba.sk
 
2511T11  informačná bezpečnosť I-IB2
FIIT I-IB2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Penetračné testovanie WLAN
Autor: Bc. Peter Škrak
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Oponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Penetračné testovanie WLAN
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na penetračné testovanie WLAN sietí. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje analýzu. Analýza sa zameriava na teoretickú časť, ktorá na začiatku stručne opisuje štandard 802.11 a faktory vplývajúce na bezpečnosť WLAN sietí. Značná časť analýzy popisuje protokoly, ktoré zabezpečujú bezpečnosť WLAN sietí. Pri týchto protokoloch je analyzovaný princíp zabezpečenia, definované sú aj potenciálne hrozby a útoky na dané zabezpečenia. Záverečná časť analýzy popisuje voľne šíriteľné nástroje, ktoré sa v dnešnej dobe používajú na penetračné testovanie. Ďalšia časť opisuje návrh riešenia jednoduchého penetračného nástroja, ktorý bude realizovať testovanie automaticky a vytvorí záznam o testovaní. Po návrhu nasleduje implementačná časť, ktorá sa venuje vytvoreniu jednotlivých častí celého nástroja. Nástroj bude ovládaný cez grafické rozhranie používateľom. Za implementáciou nasleduje kapitola, ktorá sa venuje overeniu funkčnosti vytvoreného nástroja. V záverečnej časti dokumentu je zhodnotenie práce, kde uvádzam implementačné problémy a možnosti ďalšieho rozvoja. Na konci práce je zoznam použitej literatúry a prílohy.
Kľúčové slová:Wi-Fi, testovanie, bezpečnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene