14. 10. 2019  12:54 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Dominik Štefanička
Identifikačné číslo: 86041
Univerzitný e-mail: xstefanickad [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov
Autor: Bc. Dominik Štefanička
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Oponent:Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov
Abstrakt:Autori v dnešnej dobe vytvárajú používateľské rozhrania tak, aby boli čo najefektívnejšie. Prvky, ktoré rozhrania tvoria majú priamy vplyv na správanie používateľov v rozhraní. Vďaka tomu vieme efektívnosť jednotlivých prvkov vyhodnocovať. To sa vo všeobecnosti realizuje v štúdiách so zaznamenávaním pohľadu. My sme jednu takú štúdiu zrealizovali. Za aplikačnú doménu sme si vybrali navrhnutý adaptívny video-vzdelávací systém AVW-Space, z ktorého sme odvodili zjednodušenú druhu verziu rozhrania. Táto verzia mala vypnutú funkcionalitu komentovania videí. Navrhli sme komparatívny experiment so zaznamenávaním pohľadu, počas ktorého sme porovnávali tieto dve verzie rozhrania so zameraním na určité elementy. Pri navrhovaní experimentu bol kladený dôraz na zostavenie dotazníkov, odkomunikovanie inštrukcií a technické zabezpečenie celého experimentu. Experiment sme úspešne zorganizovali počas piatich sedení s dostatočnou vzorkou účastníkov. Následne sme v analýze dát vyhodnocovali efektívnosť systému v oboch verziách rozhrania. Taktiež sme sa zamerali na vyskakovacie nápovede, pri ktorých sme skúmali, ako ich zobrazenie vplýva na správanie používateľov. Všetky zistenia sme dopodrobna rozdiskutovali.
Kľúčové slová:Prezentačné zručnosti, Správanie, Sledovanie pohľadu, Elementy, Nápovede, Video, Vzdelávací systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene