8. 12. 2019  1:25 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Nikolas Tomaštík
Identifikační číslo: 86049
Univerzitní e-mail: xtomastik [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Personalizované odporúčanie na Webe
Autor: Bc. Nikolas Tomaštík
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Oponent:Ing. Peter Gašpar
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Personalizované odporúčanie na Webe
Abstrakt:Rozvoj technológií a internetu spôsobil obrovský nárast dát, ktoré začali byť pre používateľa neúnosné. Riešenie tohto informačného zahltenia sa stalo hlavnou motivácia pre vznik odporúčacích systémov. Odporúčacie systémy uľahčujú rozhodovanie, ktorému je používateľ vystavený pri výbere z nemalého množstva možnosti. Pomocou osobnosti, správania a histórie používateľa systém navrhne odporúčanie, ktoré by mohlo uľahčiť rozhodnutie a tak zredukovať dopad množstva informácií. Výsledkom tejto práce je metóda personalizovaného odporúčania v doméne zaujímavých miest. Metóda využíva prístup kolaboratívneho filtrovania, kde pre odporúčanie využívame podobnosť preferencií používateľov. Ďalšou časťou metódy je zhlukovanie pomocou čŕt podnikov, ktorého cieľom je zredukovať dopad riedkosti hodnotení. Poslednou časťou je zohľadnenie popularity, priemerného hodnotenia, predikovaného hodnotenia a geografickej pozície podniku pre usporiadanie výsledného zoznamu odporučených podnikov. V závere sme overovali a skúmali navrhnutú metódu pomocou výskumných otázok a experimentov, kde sme sa pozreli na vplyv jednotlivých zložiek spomenutého zohľadnenia a na správanie metódy podľa veľkosti histórie používateľa. Výsledky sme vyhodnotili pomocou príslušných metrík a porovnaním s inými riešeniami.
Klíčová slova:zaujímavé miesta, personalizácia, odporúčanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně