Dec 9, 2019   1:31 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Nikolas Tomaštík
Identification number: 86049
University e-mail: xtomastik [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Personalized recommendation on the Web
Written by (author): Bc. Nikolas Tomaštík
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Opponent:Ing. Peter Gašpar
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Personalizované odporúčanie na Webe
Summary:Rozvoj technológií a internetu spôsobil obrovský nárast dát, ktoré začali byť pre používateľa neúnosné. Riešenie tohto informačného zahltenia sa stalo hlavnou motivácia pre vznik odporúčacích systémov. Odporúčacie systémy uľahčujú rozhodovanie, ktorému je používateľ vystavený pri výbere z nemalého množstva možnosti. Pomocou osobnosti, správania a histórie používateľa systém navrhne odporúčanie, ktoré by mohlo uľahčiť rozhodnutie a tak zredukovať dopad množstva informácií. Výsledkom tejto práce je metóda personalizovaného odporúčania v doméne zaujímavých miest. Metóda využíva prístup kolaboratívneho filtrovania, kde pre odporúčanie využívame podobnosť preferencií používateľov. Ďalšou časťou metódy je zhlukovanie pomocou čŕt podnikov, ktorého cieľom je zredukovať dopad riedkosti hodnotení. Poslednou časťou je zohľadnenie popularity, priemerného hodnotenia, predikovaného hodnotenia a geografickej pozície podniku pre usporiadanie výsledného zoznamu odporučených podnikov. V závere sme overovali a skúmali navrhnutú metódu pomocou výskumných otázok a experimentov, kde sme sa pozreli na vplyv jednotlivých zložiek spomenutého zohľadnenia a na správanie metódy podľa veľkosti histórie používateľa. Výsledky sme vyhodnotili pomocou príslušných metrík a porovnaním s inými riešeniami.
Key words:zaujímavé miesta, personalizácia, odporúčanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited