Sep 18, 2019   0:04 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Yevhen Ustinchenko
Identification number: 86057
University e-mail: xustinchenko [at] stuba.sk
 
2508R00  Informatics B-INFO
FIIT B-INFO den [term 7, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 7th semester of study

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antisocial behavior in digital spac
Written by (author): Yevhen Ustinchenko
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Opponent:Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protispoločenské správanie v digitálnom priestore
Summary:V rámci svojho bakalárskeho projektu budem riešiť problém protispoločenského správania na sociálnych sieťach. Typickým prípadom protispoločenského správania sa sú jeho prejavy v rámci online diskusných komunít. Výsledkom mojej prace by mal byt program ktorý automaticky hľadá vybrane správanie v rôznych online diskusných komunitách. . Zameriavať sa budem na správanie ktoré sa vola trolovanie a v skutočnosti je to masový jav, z ktorým veľa ľudí sa stretáva takmer každý deň. Cieľom mojej prace je pochopiť tento problém, rozdiel medzi obyčajnými používateľmi a trollmi, vybrať definíciu pre trolla ktorú budem používať počas celej prace ,analyzovať existujúce riešenia potom na základe analyzovanej informácii ponúknuť a zdôvodniť metódu riešenia tohto problému. Nie je cieľom rozpoznať trolovaci komentár, doležíte nájsť trolla ktorý môže písať niekedy aj ako obyčajný používateľ.
Key words:socialne sete, troll, komentare

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited