Oct 23, 2020   0:03 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identification number: 860
University e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

     
Lesson     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Wiener index of directed trees
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Opponent:
Mgr. Katarína Hriňáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Wienerov index v orientovaných stromoch
Summary:
V tejto práci sa zaoberáme Wienerovým indexom v orientovaných stromoch. Chceme zistiť, ako zorientovať hrany stromu tak, aby bol Wienerov index čo najväčší. Máme hypotézu, že ak je tento index najväčší možný, tak v strome existuje vrchol v, pre ktorý platí, že pre každý ďalší vrchol w existuje orientovaná cesta medzi v a w. Hodnotu Wienerovho indexu a existenciu vrcholu v zisťujeme pomocou počítačového programu. V práci používame zoznam všetkých orientovaných stromov s najviac desiatimi vrcholmi, program sa však dá použiť aj pre viac vrcholové stromy. Cieľom tejto práce je zistiť, či je hypotéza pravdivá pre stromy s nanajvýš desiatimi vrcholmi.
Key words:Wienerov index, stredový uzol, strom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited