Oct 26, 2020   2:29 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identification number: 860
University e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts
     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Radially Moore graphs
Written by (author): Ing. Jaromír Sýs
Department:
Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polomerovo Moorovske grafy
Summary:
V tejto bakalárskej práci hľadám pomocou počítačového programu grafy, ktoré môžu byť svojou voľnejšou definíciou dobrou alternatívou k vzácnym Moorovým grafom a to Polomerovo Moorove grafy. Uvádzam nájdené spoľahlivé výsledky pre polomer 3 a stupne 3,4,5,6 a 7 pričom program sa dá použiť aj pre vyššie stupne a verím, že aj pre vyššie polomery. V súčasnosti pri bežnej rýchlosti osobného počítača nie je možné nájsť všetky Polomerovo Moorove grafy so stupňom výrazne väčším ako uvádzam a preto som sa zameral len na jednu málo početnú podskupinu Polomerovo Moorových grafov. Použitý algoritmus pre veľké grafy pracuje pomaly ale môže slúžiť ako základ pre ďalšie skúmanie. Prikladám aj program, ktorý prehľadne vykresľuje grafy stupňov 3,4 a 5.
Key words:program v jazyku C, teória grafov, polomerovo Moorove grafy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited